Massey Fergusson

Skogsanpassning av
Massey Fergusson 4700M

4700M Serien

För att anpassa en traktor för skogsbruk krävs det flera specialiserade tillägg och modifieringar. Det krävs specialanpassade skyddsplåtar för utsatta delar som motor och hydraulik och dessa skydd är nödvändiga för att undvika skador från grenar och stubbar.

Svets & Smide har lång erfarenhet av att anpassa traktorer för skogsbruk. Vi specialtillverkar alla skyddsplåtar och övriga detaljer själva i väl utvalda material. Svets & Smide gör skogsanpassning av traktorer i verkstaden i Taberg och tar emot kunder från Jönköpings-trakten och exempelvis orter som Jönköping, Taberg, Torsvik och Vaggeryd.

De olika detaljerna pulverlackas sedan för att få en riktigt kraftig och hållbar ytbehandling.

Skyddsplåtar

För att förhindra att grenar och dylikt skadar känsliga delar tillverkar vi måttanpassade skyddsplåtar. Även dessa ytbehandlas med slitstark pulverlack.

Skyddsplåtar är avgörande för att säkra traktorns kritiska komponenter under skogsarbete. Dessa plåtar, vanligtvis tillverkade av slitstarkt stål, installeras på strategiska platser för att förhindra skador från fallande grenar, stenar eller andra skogsrelaterade faror.

Genom att placera skyddsplåtar på områden kan traktorn skyddas från skador och därigenom minska risken för dyra reparationer och driftsavbrott. Dessutom bidrar skyddsplåtar till att förlänga traktorns livslängd och säkerställa att den kan fortsätta att utföra skogsarbete effektivt och säkert under lång tid. Det är viktigt att välja högkvalitativa och korrekt dimensionerade skyddsplåtar som är anpassade till traktorns modell och arbetsförhållanden i skogen.

Bakrutekil

För att skapa mer utrymme i hytten och bättre sikt bakåt monteras en kil som placerar bakrutan i en vinkel. På så vis ges extra utrymme till den vändbara förarplatsen.

Bakrutekilen skapar stora möjligheter och underlättar arbetet i traktorn under skogsarbete.

Vändbar förarplats

Förarplatsen modifieras för att göras vändbar så att stolen kan vridas 180 grader mot bakrutan. Tillsammans med kilen vid bakrutan ger detta utmärkt sikt bakåt vid t.ex. skogsarbeten.

En vändbar förarplats i en traktor erbjuder flera fördelar, särskilt vid arbete inom jordbruk och skogsbruk:

Ökad manövrerbarhet: Genom att kunna vända förarplatsen kan föraren enkelt växla mellan att köra traktorn framåt och bakåt utan att behöva manövrera traktorn i svåra utrymmen eller vända runt på smala vägar.

Bättre sikt: Förarplatsen kan snabbt vändas för att ge bättre sikt åt det håll där arbete eller manövrering behövs. Detta är särskilt fördelaktigt vid arbete med redskap som kräver precision och noggrannhet.

Effektivitet: Genom att föraren snabbt kan anpassa sin sittställning till arbetets krav minskar tiden för att manövrera traktorn och förbättrar därmed arbetsflödet och effektiviteten.

Bekvämlighet och ergonomi: Att kunna vända förarplatsen möjliggör föraren att byta sittställning och undvika att sitta i en statisk position under långa perioder, vilket kan minska risken för trötthet och obehag.

Säkerhet: En vändbar förarplats kan bidra till att förbättra säkerheten genom att ge föraren bättre kontroll och sikt i olika situationer, vilket minskar risken för olyckor och skador.